يکشنبه ١ بهمن ١٣٩٦ :: ١٢:١٠

بیست و هفتمین شورای فناوری پارک علم و فناوری لرستان

بیست و هفتمین شورای فناوری پارک علم و فناوری لرستان

بیست و هفتمین شورای فناوری پارک علم و فناوری لرستان با حضور اعضای محترم شورا در محل پارک علم وفناوری برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورا با استقرار شرکت های خدمات فنی و تخصصی خردآفرینان تدبیر و کیاست ناب با مدیر عاملی سرکار خانم زهرا چگنی در پارک، جهت ارائه خدمات مشاوره ای- از جمله انتقال فناوری، عارضه یابی صنعتی، مشاوره در حوزه صادرات و دانش بنیان- به شرکت های مستقر در پارک و مراکز رشد؛ موافقت نموده و همچنین مصوباتی در خصوص کمک هزینه اجاره سوله به فناوران تصویب گردید.