شنبه ٧ بهمن ١٤٠٢ :: ١٤:٣٩

ابلاغ رویه اعطای تسهیلات کم بهره جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس

رویه اعطای تسهیلات کم بهره جهت احداث نیروگاه های کوچک مقیاس از محل بند (3) ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون جهش تولید دانش بنیان ابلاغ شد.

ابلاغ رویه اعطای تسهیلات کم بهره جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس

رویه اعطای تسهیلات کم بهره جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس از محل منابع بند (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان 

کارگروه موضوع ماده (۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان (تصویبنامه شماره ۹۴۳۹۵/ت ۶۰۰۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ و اصلاحات بعدی آن)، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ به پیشنهاد سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، شرایط اعطای تسهیلات کم بهره و رویه پرداخت آن به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس (تا ظرفیت ۳ مگاوات) را با استفاده از منابع مالی موضوع بند (۳) ماده (۵) آیین نامه صدرالذکر به شرح زیر تصویب نمود: 

ماده ۱: وصول و واریز منابع مالی موضوع این رویه به حساب اعلامی صندوق نوآوری و شکوفایی (که در این رویه صندوق نامیده میشود)، نزد بانک عامل منتخب مطابق با مصوبه کارگروه انجام میشود.

ماده ۲: شرایط اعطای تسهیلات 

* دامنه شمول: اشخاص حقوقی خصوصی متقاضی تسهیلات؛ 

* سقف مبلغ: حداکثر ۷۰ درصد هزینه های ثابت سرمایه گذاری هر طرح؛ 

* دوره پرداخت تسهیلات: حداقل در ۲ مرحله و در بازه زمانی حداکثر ۶ ماهه (بازه زمانی با تایید ساتبا حداکثر ۶ ماه قابل تمدید میباشد)؛ 

* دوره بازپرداخت حداکثر ۶۶ ماه شامل ۶ ماه تنفس (۱۲ ماه بعد از اولین پرداخت)؛ 

* نرخ بهره: ۵ واحد درصد کمتر از نرخ شورای پول و اعتبار؛ 

* به هر طرح فقط یک فقره تسهیلات از محل این منابع قابل اعطا است. 

* اولویتهای پرداخت تسهیلات: احداث نیروگاه در مناطق محروم، شهرکهای صنعتی و پارکهای علم و فناوری/ استفاده از تجهیزات ساخت داخل/ پیشرفت فیزیکی بالاتر؛ 

ماده ۳: رویه پرداخت تسهیلات 

۱-۳- اعلام فراخوان عمومی توسط ساتبا؛ 

۲-۳- ارزیابی اولیه طرحهای واصله توسط ساتبا و معرفی طرحهای حایز شرایط به صندوق؛ 

۳-۳- اعتبار سنجی متقاضیان و ارزیابی فنی و مالی طرحهای معرفی شده توسط صندوق؛

۴-۳- بررسی و تصویب تسهیلات مرتبط با طرحهای ارزیابی شده توسط کمیته ای متشکل از ساتبا صندوق و نماینده مرتبط کارگروه؛

۵-۳- عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات به طرحهای تصویب شده توسط بانکهای عامل صندوق (صندوق در چارچوب مورد تائید ساتبا از ظرفیت شبکه بانکی به منظور اهرمی سازی منابع بانکی و پرداخت تسهیلات استفاده میکند؛ 

-۶-۳- نظارت بر پیشرفت اجرای طرحها توسط صندوق؛ 

تبصره: صندوق میتواند به منظور جبران هزینه های مربوط به ارزیابی و نظارت نسبت به اخذ کارمزد از متقاضیان تا یک درصد (٪۱) مبلغ تسهیلات اقدام کند 

ماده ۴: صندوق موظف است بستر لازم برای ارائه برخط گزارش عملکرد تسهیلات موضوع این رویه به کارگروه را فراهم نماید. 

ماده ۵: ساتبا و صندوق موظف هستند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد را به کارگروه ارائه نمایند.