سه شنبه ٨ خرداد ١٤٠٣ :: ١٤:١٠

برگزاری جلسه معرفی خدمات مالی و پتانسل های مرکز رشد الیگودرز و صندوق پژوهش و فناوری لرستان

جلسه معرفی خدمات مالی و پتانسل های مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان لرستان برگزار شد.

برگزاری جلسه معرفی خدمات مالی و پتانسل های مرکز رشد الیگودرز و صندوق پژوهش و فناوری لرستان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان به نقل از رییس مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز، روز سه شنبه (8 خردادماه) جلسه معرفی خدمات مالی و پتانسل های مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان لرستان برگزار شد.

مهدی وجدیان رییس مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز گفت: در این جلسه که با حضور با حضور مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان لرستان و کارشناس ارزیابی و تسهیلات این صندوق برگزار شد؛ خدمات مالی و پتانسل های مرکز رشد برای اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز تشریح شد.

وی افزود: همچنین در این جلسه رسول کرمی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان لرستان، سبد خدمات این صندوق را برای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد شهرستان الیگودرز تشریح کردند.