چهارشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٣ :: ١٨:٤٩

عارضه یابی واحدهای فناور مرکز رشد الیگودرز

جلسات عارضه‌یابی، تحلیل و ارائه راهکار به واحدهای فناور مرکز رشد الیگودرز برگزار شد.

عارضه یابی واحدهای فناور مرکز رشد الیگودرز

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان، روز چهارشنبه مورخ 23 خردادماه سال جاری، جلسات ارزیابی، عارضه‌یابی، تحلیل و ارائه راهکار به واحدهای فناور مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز در محل مرکز رشد این شهرستان برگزار شد.

امین طاهری گراوند رییس پارک علم و فناوری لرستان در این خصوص گفت: مرحله اصلی و مهم برای تحول و بهبود وضعیت شرکتها، درک و شناخت درست از وضعیت موجود آنهاست که این امر نیازمند توجه صحیح و آگاهی به موقع از نشانه های وجود مشکل تحت عنوان عارضه های سازمان و حساسیت و التزام به ریشه یابی و فهم چرایی وجود عارضه است که به نوبه خود این شناخت نقطه شروع تغییر و تحول در واحدهای فناور خواهد بود.

وی تشریح کرد: در این راستا در گام اول درک واقـع بینانـه از وضـع موجـود شرکت و شـرایط محیطـی مربـوط و در گام دوم ترسـیم هوشـمندانه هدفها و تعییـن راهبردهای کارآمـد بـرای ایجـاد تغییـر، مبنـای برنامه هـای عارضه یابی واحدهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری لرستان و مراکز رشد تابعه استان قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون سه دوره ارزیابی و عارضه یابی عملکرد واحدهای فناور و دانش بنیان در شهرستان های خرم آباد، بروجرد و دورود انجام شده و چهارمین سری از جلسات عارضه یابی و ارزیابی در روز چهارشنبه مورخ 23 خردادماه برای واحدهای فناور شهرستان الیگودرز برنامه ریزی و با یاری خداوند با موفقیت انجام شد.

وی یادآور شد: این ارزیابی بر اساس خوداظهاری و نیز جلسات حضوری با واحدهای فناور انجام شد و در راستای رشد سازمانی واحدهای فناور، راهکارهایی ارائه شد.

طاهری گراوند از ارزیابی و عارضه یابی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دلفان در هفته آینده خبر داد.