سه شنبه ١٢ آذر ١٣٩٨ :: ١٥:٢٩

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک پارک علم و فناوری با دانشگاه علوم پزشکی لرستان

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک پارک علم و فناوری با دانشگاه علوم پزشکی لرستان