سه شنبه ٢٦ فروردين ١٣٩٩ :: ١٢:٥٨

نشست مجازی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به منظور بررسی دستاوردهای پارک های علم و فناوری در خصوص مبارزه با ویروس کرونا

نشست مجازی وزیر علوم تحقیقات و فناوری به منظور بررسی دستاوردهای پارک های علم و فناوری در خصوص مبارزه با ویروس کرونا