شنبه ٣ خرداد ١٣٩٩ :: ١٣:٠٣

برگزاری جلسه مشترک رئیس و کارکنان پارک علم و فناوری با مسئولین بنیاد تعاون اداره کل زندانهای استان لرستان در خصوص نحوه همکاری های مشترک فی مابین

برگزاری جلسه مشترک رئیس و کارکنان پارک علم و فناوری با مسئولین بنیاد تعاون اداره کل زندانهای استان لرستان در خصوص نحوه همکاری های مشترک فی مابین

 

برگزاری جلسه مشترک رئیس و کارکنان پارک علم و فناوری با مسئولین بنیاد تعاون اداره کل زندانهای استان لرستان در خصوص نحوه همکاری های مشترک فی مابین