پنج شنبه ٢٥ دی ١٣٩٩ :: ١٠:٠٢

برگزاری وبینار آموزشی بحران کرونا فرصت ها و تهدیدها

برگزاری وبینار آموزشی بحران کرونا فرصت ها و تهدیدها

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: وبینار آموزشی بحران کرونا فرصت ها و تهدیدها روز چهارشنبه 99/10/24 ساعت 9صبح توسط مهندس آرش فره وشی مدیر عامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری نوآوران افلاک برگزار گردید. در این دوره که بیش از 30 واحد فناور شرکت کرده بودند مهندس فره وشی در خصوص شرایط بازار و کسب و کارها در دوران کرونا را مورد بررسی قرار دادند.

مدیر عامل صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری افلاک در ادامه افزودند: ما باید با تمرکز بر کشف فرصت های کارآفرینی، راهکارهایی برای بهبود شرایط کسب و کارها در این دوران و آمادگی را برای دوران پسا کرونا داشته باشیم.