تاریخ خبر: ١٢:٥٧ - سه شنبه ٢٩ خرداد ١٤٠٣

عارضه یابی واحدهای فناور مرکز رشد دلفان

جلسات عارضه‌یابی، تحلیل و ارائه راهکار به واحدهای فناور مرکز رشد دلفان برگزار شد. متن کامل

تاریخ خبر: ١٨:٤٩ - چهارشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٣

عارضه یابی واحدهای فناور مرکز رشد الیگودرز

جلسات عارضه‌یابی، تحلیل و ارائه راهکار به واحدهای فناور مرکز رشد الیگودرز برگزار شد. متن کامل

تاریخ خبر: ٢٢:٥٩ - سه شنبه ٢٢ خرداد ١٤٠٣

عارضه یابی واحدهای فناور مرکز رشد دورود

جلسات عارضه‌یابی، تحلیل و ارائه راهکار به واحدهای فناور مرکز رشد دورود برگزار شد. متن کامل

تاریخ خبر: ١٦:٣٠ - پنج شنبه ١٠ خرداد ١٤٠٣

برگزاری جلسه مشترک پارک علم و فناوری لرستان و فرمانداری دلفان جهت بررسی راهکارهای تحقق شعار سال در شهرستان

جلسه مشترک پارک علم و فناوری لرستان و فرمانداری دلفان جهت بررسی راهکارهای تحقق شعار سال در شهرستان برگزار شد. متن کامل

تاریخ خبر: ١٤:١٠ - سه شنبه ٨ خرداد ١٤٠٣

برگزاری جلسه معرفی خدمات مالی و پتانسل های مرکز رشد الیگودرز و صندوق پژوهش و فناوری لرستان

جلسه معرفی خدمات مالی و پتانسل های مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان الیگودرز و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان لرستان برگزار شد. متن کامل

تاریخ خبر: ٠٩:٥٠ - پنج شنبه ٣ خرداد ١٤٠٣

عارضه یابی واحدهای فناور مرکز رشد بروجرد

جلسات عارضه‌یابی، تحلیل و ارائه راهکار به واحدهای فناور مرکز رشد بروجرد برگزار شد. متن کامل


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>