تاریخ خبر: ١٠:٢٨ - يکشنبه ١٥ بهمن ١٣٩٦

استارت آپ E-LEARNING در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

اولین استارت آپ E-LEARNING در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار میشود. متن کامل