سایت پارک علم و فناوری لرستان

سایت اصلی پارک علم و فناوری استان  با وسعتی بالغ بر ۲0 هکتار در داخل دانشگاه لرستان واقع شده است که شامل ساختمان اصلی، ساختمان مجتمع خدمات فناوری،  اراضی قابل واگذاری به شرکت های فناور و ساختمان در حال احداث چند مستاجره است. از جمله مزایای این مجموعه، نزدیکی به شهر خرم آباد و همچنین دسترسی مناسب آن به فرودگاه و شاهراه اصلی جنوب به شمال کشور و همجواری پردیس دانشگاهی استان می باشد. این پارک از لحاظ موقعیت جغرافیایی از سمت غرب با دانشگاه علوم پزشکی استان از سمت شرق با دانشگاه لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی و از سمت جنوب با دانشگاه پیام نور استان ارتباط دارد.