اولويت های مورد توجه پارک علم و فناوری لرستان شامل توسعه تکنولوژی در زمينه ­های:

گیاهان دارویی- کانی های غیر فلزی- صنایع شیمیایی ـ ساخت و توليدِ ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات ـ فناوری-های مرتبط با صنعت آلومینیوم ـ کشاورزی و محیط زیست و همچنین سایر زمینه ­های فنی و مهندسی، علوم پايه و علوم پزشکی شامل نانوتکنولوژی، بيوتکنولوژی، ساخت تجهيزات پزشکی، تولید داروها می­ باشد. لازم به ذکر است، بسته به شرایط، این پارک  از ایده­های مبتنی بر فناوری در سایر زمینه ها نیز استقبال خواهد نمود.