شرح وظایف:

 

-  مطالعه و برنامه ریزی برای پذیرش و جذب موسسات و واحدهای فناور در پارک و توسعه ظرفیت پذیرش پارک.

-         انجام اقدامات لازم برای شناسایی موسسات و واحدهای فناور کارآفرین واجد شرایط و توجیه و تشویق آنان به استقرار در پارک و بهره گیری از امکانات آن.

-          تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم در مورد چگونگی بهره گیری موسسات از امکانات و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پارک جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط.

-         دریافت و بررسی مقدماتی تقاضای واحدهای فناور جهت پذیرش در پارک.

-          تکمیل و توسعه زیرساخت های فناوری از قبیل ایجاد و تامین منابع اطلاعاتی، تجزیه و تحلیل اطلاعات، ایجاد سیستم های اطلاعاتی و انجام پردازش های گسترده مرتبط به ماموریت های پارک.

-         تشکیل پرونده برای واحدهای فناور متقاضی استقرار در پارک و طرح درخواست آنان در کمیته جذب و پذیرش.

-         انجام بررسی ها و مطالعات لازم به منظور تخصیص محل و امکانات مورد نیاز موسسات در پارک.

-          تهیه انعقاد قرارداد با موسسات و واحدهای فناور که پذیرش آنها در پارک مورد تایید قرار گرفته است.

-          پیگیری و نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده با واحدهای مستقر در پارک و انجام نظارت و هماهنگی های لازم در مورد ارائه خدمات باکیفیت به آنها.

-          رسیدگی به مشکلات اجرایی واحدها و موسسات در ارتباط با پارک و انجام هماهنگی های لازم به منظور مرتفع نمودن آنها.

-          حمایت و پشتیبانی از موسسات و واحدهای مستقر در پارک در جهت بهره مندی آنها از تسهیلات بانکی.

-          ارتباط و هماهنگی با مراکز رشد جهت معرفی، هدایت و راهنمایی موسسات و واحدهای واجد شرایط به پارک.

-          بررسی نیازهای فنی و تخصصی واحدها و موسسات مستقر در پارک و برنامه ریزی برای تامین آنها.

-          فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مناسب جهت انجام آزمایش های مورد نیاز موسسات و هسته های مستقر در پارک.

-          نظارت بر روند بهره برداری واحدهای فناور و سایر موسسات مستقر در پارک از امکانات و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پارک و ارائه راهنمایی های لازم به آنها.

-          انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء کمی و کیفی امکانات و خدمات فنی و تخصصی و تجهیزات آزمایشگاهی پارک و توسعه آنها به اخذ گواهینامه معتبر برای آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی.

-          تهیه و تدوین برنامه های لازم برای راهبری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات فنی و آزمایشگاهی پارک و انجام نظارت های لازم در این زمینه به منظور به روزرسانی تجهیزات مزبور برای استفاده واحدها و موسسات مستقر در پارک.

-          ارائه راهنمایی های لازم به موسسات و واحدهای مستقر در پارک و هماهنگ کردن فعالیت های آنان.

-          تدوین و به روز نمودن تعرفه ارائه خدمات فنی و تخصصی.

-          برقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی در جهت جذب کمک های فنی و تخصصی آنها در راستای تامین نیازهای فنی و تخصصی واحدها و موسسات مستقر در پارک.

-          انجام برنامه ریزی های آموزشی و ارائه خدمات آموزشی متناسب با نیازهای واحدها و موسسات مستقر در پارک در جهت ارتقاء دانش و تقویت مهارتهای تخصصی آنها.

-          اتخاذ تدابیر لازم در جهت گسترش استفاده از زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات شبکه شامل سخت افزار و نرم افزار به موسسات مستقر در پارک.

-          ارائه خدمات اطلاع رسانی و کتابخانه ای به موسسات و واحدهای مستقر در پارک.

-          کمک به تامین زمینه های لازم برای ایجاد تقاضا و ارائه محصولات موسسات و واحدهای مستقر در پارک به بازار.

-          کمک به تجاری سازی نتایج تحقیقات واحدهای مستقر در پارک از طریق ارتباط بخش های تحقیقاتی، تولیدی صنعتی.

-          برقراری ارتباط با موسسات صنعتی و تولیدی به منظور معرفی امکانات و توانمندی های واحدها و موسسات مستقر در پارک و ترغیب و تشویق آنها به بهره گیری از محصولات و دستاوردهای واحدهای مزبور.

-         بررسی نیازهای موسسات تولیدی و صنعتی در ارتباط با فعالیت های واحدهای مستقر در پارک و انعکاس آن ها به واحدهای مذکور به منظور بومی سازی و هماهنگ نمودن محصولات و فرآورده های آن ها با نیازهای واقعی موسسات تولیدی و صنعتی.

-          هماهنگی در زمینه شرکت فعال پارک و موسسات مستقر در آن در نمایشگاه ها و همچنین انجام اقدامات لازم برای برپایی نمایشگاه های تخصصی در پارک.

-          تهیه و انتشار نشریات تخصصی، جزوات، بولتن ها و پوسترهای مختلف جهت معرفی پارک و موسسات مستقر در آن به بخش های تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی.

-          جمع آوری اطلاعات لازم در جهت آشناسازی بخش های مرتبط جامعه با توانمندی ها و دستاوردهای موسسات و واحدهای مستقر در پارک و ارائه آن به دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل جهت انعکاس در وسایل ارتباط جمعی.

-          انجام مساعدت های لازم برای انعقاد قرارداد بین موسسات و واحدهای مستقر در پارک از یک سو و موسسات تولیدی و صنعتی از سوی دیگر برای بهره گیری از دستاوردهای واحدهای مزبور با هدف حمایت از آنان.

-          انجام فعالیت های بازاریابی در جهت جذب کمک های مالی و فنی سازمان ها و موسسات تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی برای اجرای پروژه های موسسات و واحدهای مستقر در پارک با همکاری واحدهای ذیربط،

-          انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق