فرم ذیل را پر کنید


نام و نام خانوادگی صاحب ایده : *
ایمیل: *
کد ملی:
*
شماره موبایل:
*
خلاصه ایده:
نیاز هدف:
 شیوه برآورد نیاز:
 
 زمان اجرا:
 
 میزان بودجه اختصاصی:
 
فایل پیوست (مجوزها, تاییدیه ها, گواهینامه ها و...):
توضیحات:

کد تصویر را وارد کنید لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*