جستجوی پیشرفته


امروز : جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶


دانشگاه ها و مراکز علمي
مقالات - محتوا
دوشنبه ، 30 بهمن 1391 ، 10:44

 

دانشگاه های سراسری

دانشگاه اراک http://www.araku.ac.ir
دانشگاه ارومیه http://www.urmia.ac.ir/default.aspx
دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب) www.azad.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران مرکزي) www.iauctb.org
دانشگاه آزاد اسلامي (واحد تهران شمال) www.iaunt.ac.ir
دانشگاه اصفهان http://www.ui.ac.ir/fa/index.php
دانشگاه الزهراwww.azzahra.ac.ir
دانشگاه امام صادق (ع) http://www.isu.ac.ir
دانشگاه آموزش عالی گنبد کاووس http://ghec.ac.ir
دانشگاه ایلام http://www.ilam.ac.ir
دانشگاه بجنورد http://www.ub.ac.ir
دانشگاه بوعلی سيناhttp://www.basu.ac.ir
دانشگاه بیرجند http://www.birjand.ac.ir
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) http://www.ikiu.ac.ir/fa
دانشگاه پيام نورwww.pnu.ac.ir
دانشگاه تبريزhttp://www.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان http://www.iasbs.ac.ir
دانشگاه تربت حیدریه http://www.thtf.ac.ir
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی http://www.srttu.edu
دانشگاه تربيت مدرسhttp://www.modares.ac.ir
دانشگاه تفرش http://tafreshu.ac.ir
دانشگاه تهرانhttp://www.ut.ac.ir
دانشگاه حضرت معصومه (س) http://www.hmu.ac.ir
دانشگاه خلیج فارس بوشهر http://www.pgu.ac.ir/web/guest/hom
دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) http://portal.khu.ac.ir
دانشگاه جامع علمی کاربردی http://www.uast.ac.ir/default.aspx
دانشگاه جهرم http://www.jahrom.ac.ir
دانشگاه جیرفت http://www.ujiroft.ac.ir
دانشگاه دامغان http://www.du.ac.ir/fa/index.php
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار http://www.cmu.ac.ir/Default.aspx
دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه http://www.sir.ac.ir
دانشگاه زابل http://www.uoz.ac.ir/Homepage.aspx
دانشگاه زنجان http://www.znu.ac.ir
دانشگاه سمنان http://www.semnan.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستان http://www.usb.ac.ir
دانشگاه سلمان فارسی کازرون http://www.lu.ac.ir
دانشگاه شاهد http://www.shahed.ac.ir/SitePages/Default.aspx
دانشگاه شهرکرد http://www.sku.ac.ir
دانشگاه شهید باهنر کرمان http://www.uk.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهواز http://www.scu.ac.ir/homepage.aspx
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان http://www.azaruniv.ac.ir
دانشگاه شهيد بهشتيhttp://www.sbu.ac.ir
دانشگاه شيرازhttp://www.shirazu.ac.ir
دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس پور http://www.pwut.ac.ir/FA
دانشگاه صنعت نفتwww.put.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیه http://www.uut.ac.ir
دانشگاه صنعتي اصفهانhttp://www.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیرhttp://aut.ac.ir/www/aut/main/?l=
دانشگاه صنعتی بیرجند http://www.birjandut.ac.ir
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان http://www.bkatu.ac.ir/homepage.aspx
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيhttp://www.kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول http://www.jsu.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند http://www.sut.ac.ir/main
دانشگاه صنعتی شاهرود http://www.shahroodut.ac.ir/fa
دانشگاه صنعتي شريفhttp://www.sharif.ir/fa
دانشگاه صنعتی شیراز http://www.sutech.ac.ir/portal/show.aspx
دانشگاه صنعتی قم http://www.qut.ac.ir
دانشگاه صنعتی کرمانشاه http://www.kut.ac.ir
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل http://www.nit.ac.ir
دانشگاه صنعتی همدان http://www.hut.ac.ir/portal/Home
دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری http://www.catc.ac.ir
دانشگاه عالی دفاع مقدس http://www.sndu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی http://www.atu.ac.ir
دانشگاه علوم کشاوری و منابع طبیعی گرگان http://www.gau.ac.ir
دانشگاه علوم اقتصادی http://www.ses.ac.ir
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی http://www.uswr.ac.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری http://sanru.ac.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان http://www.gau.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر http://www.kmsu.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ايرانhttp://www.iust.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران واحد بهشهر http://www.iust.ac.ir/index.php
دانشگاه فردوسی مشهد http://www.um.ac.ir
دانشگاه فرهنگیان www.cfu.ac.ir
دانشگاه فنی و حرفه ای http://www.tvu.ac.ir
دانشگاه قم http://www.qom.ac.ir/Portal/Home
دانشگاه کاشان http://www.kashanu.ac.ir
دانشگاه کردستانhttp://www.uok.ac.ir/HomePage.aspx?
دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان http://www.raminuni.ac.ir
دانشگاه گلستان http://www.gu.ac.ir
دانشگاه گیلان http://www.guilan.ac.ir
دانشگاه لرستان http://www.lu.ac.ir
دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی http://www.uma.ac.ir
دانشگاه مراغه http://www.maragheh.ac.ir/newweb/default.aspx
دانشگاه مفید http://www.mofidu.ac.ir/homepage.aspx
دانشگاه ملایر http://www.malayeru.ac.ir/Portal/Home/default.aspx
دانشگاه نیشابور http://www.neyshabur.ac.ir/index.php
دانشگاه ولی عصر رفسنجان http://vru.ac.ir
دانشگاه هنر اسلامی تبریز http://www.tabriziau.ac.ir/index.php
دانشگاه هنر اصفهان http://www.aui.ac.ir/index.php/fa
دانشگاه هنر تهران http://www.art.ac.ir
دانشگاه یاسوج http://www.yu.ac.ir
دانشگاه یزد http://www.yazduni.ac.ir

 

 

لیست دانشگاه های علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی اراک http://arakmu.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارتش http://researcher.ajaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://arums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه http://umsu.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://mui.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی البرز http://abzums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اهواز( جندی شاپور) http://ajums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://medilam.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بابل http://mubabol.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) http://bmsu.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بم http://bam.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر http://bpums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://bums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تبریز http://tbzmed.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی http://uswr.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه http://thums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جهرم http://jums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت http://90.un.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی http://nkums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان http://rums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زابل http://zbmu.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان http://zaums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زنجان http://zums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار http://medsab.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سمنان http://semums.research.ac.ir
دانشگاه شاهد http://shahed.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود http://shmu.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد http://skums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://sbmu.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیراز http://sums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی فسا http://fums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قزوین http://qums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قم http://muq.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://kaums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://muk.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمان http://kmu.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه http://kums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گلستان http://goums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گناباد http://gmu.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گیلان http://gums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لرستان http://lums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://research.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://mums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور http://94.un.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان http://hums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی همدان http://umsha.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج http://yums.research.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یزد http://jssu.research.ac.ir
دانشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان http://98.un.research.ac.ir
آخرين ويرايش : يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 13:23


تابلو اعلانات

 

 

http://lstp.ir/portal/templates/rayka/img/INSTP.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوندها


نظرسنجی
نظر شما درباره عملکرد پارک چیست؟
 

تقویم

اوقات شرعی