جستجوی پیشرفته


امروز : جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶


حوزه ریاست
مقالات - محتوا
شنبه ، 26 فروردين 1391 ، 23:11

حوزه رياست

- انجام كليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه پارك.

- همكاري با مديران و روساي واحد‌ها در امر تهيه و تنظيم بودجه.

- جمع آوري بودجه‌هاي پيشنهادي توسط واحد‌هاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد.

- تلفيق و تنظيم بودجه‌هاي پيشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشي كلي پارك.

- ابلاغ بودجه مصوب هر يك از واحد‌ها (در صورت نياز) و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحد‌ها.

- دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي.

- ابلاغ بودجه مصوب به هر يك از واحد‌ها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره‌هاي سه ماهه به واحد‌هاي پارك.

- نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه‌اي بر حسب فعاليت و برنامه‌هاي اجرائي پارك.

- بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني.

- بررسي و اولويت بندي طرحها و برنامه هاي ارائه شده از سوي واحد‌هاي مختلف پارك و ايجاد هماهنگي لازم براي اجرايي نمودن آنها.

- انجام اقدامات لازم براي تامين بودجه مورد نياز طرحها و برنامه‌هاي پذيرفته شده.

- برنامه ريزي، سازماندهي،نظارت و هدايت كليه فعاليتها و اقدامات حراستي.

- استقرار سيستم مناسب حفاظت فيزيكي و پرسنلي پارك.

- ابلاغ بخش نامه‌ها، آيين نامه‌ها و مقررات حراستي و دستورالعملهاي حفاظتي لازم به واحد‌هاي اداري تابعه و نظارت بر حسن اجراي آنها.

- انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوري مراتب به مقامات مسئول.

- تهيه و تنظيم فرمهاي حراستي.

- برنامه ريزي در جهت تماس با صاحبنظران و انديشمندان، متخصصين و نخبگان و كار آفرينان داخل و خارج از كشور به منظور جلب حمايت آنها و به منظور جذب دانش فني.

- تنظيم صورت جلسات حوزه رياست و ابلاغ آن به واحد‌هاي ذيربط و پيگيري مصوبات جلسات مذكور.

- انجام امور اداري هيات امنا و شوراي پارك و كميسيون‌هاي مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحد‌هاي ذيربط.

- انجام مكاتبات، دستور كار ، تهيه و تنطيم و تدوين مصوبات هيات امناء پارك.

- تشكيل جلسات، تنظيم برنامه‌هاي نشست‌ها، مراسم و فعاليتهاي عمومي پارك و انجام امور تشريفاتي و نظارت بر اجراي صحيح اينگونه فعاليتها.

-      ابلاغ دستورات صادره رياست پارك به افراد، موسسات و واحد‌هاي تابعه و در صورت لزوم پيگيري آنها.

آخرين ويرايش : دوشنبه ، 11 ارديبهشت 1391 ، 07:13


تابلو اعلانات

 

 

http://lstp.ir/portal/templates/rayka/img/INSTP.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوندها


نظرسنجی
نظر شما درباره عملکرد پارک چیست؟
 

تقویم

اوقات شرعی