تاریخ خبر: ١٨:٠٣ - چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٦

فراخوان پژوهشی استانداری لرستان

متن کامل

تاریخ خبر: ٠٩:٠٥ - شنبه ٤ آذر ١٣٩٦

کارگاه های هفته پژوهش و فناوری استان

متن کامل

تاریخ خبر: ٠٩:٤٩ - شنبه ٤ شهريور ١٣٩٦

دوره آموزشی مدیریت پسماند واحدهای صنعتی

دوره آموزشی مدیریت پسماند واحدهای صنعتی به صورت رایگان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان متن کامل