شنبه ٦ آبان ١٤٠٢ :: ١٣:١٩
کسب گواهینامه دانش بنیان

کسب گواهینامه دانش بنیان نوآور توسط شرکت کارخانجات دارویی بایر افلاک

شرکت کارخانجات دارویی بایر افلاک موفق به کسب گواهینامه دانش بنیان نوآور شد.

کسب گواهینامه دانش بنیان نوآور توسط شرکت کارخانجات دارویی بایر افلاک

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان،‌ شرکت کارخانجات دارویی بایر افلاک از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری لرستان، موفق به دریافت گواهینامه دانش بنیان نوآور در حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.

شایان ذکر است این شرکت واحد تحقیق و توسعه خود را در تاریخ 1395/05/10 در پارک علم و فناوری لرستان مستقر کرده است و در زمینه داروهای دامی فعالیت می کند.

 

امتیازدهی